Kontakt

Kulturno umjetničko društvo ZORA
Trg na moru 1, 22244 Betina

OIB 79879633192

Registarski broj 15000072

Žiro račun : HR3224110061100016953

E-mail : kudzorabetina@gmail.com

Predsjednica
Marinka Fržop, mob. 091 5588758

Tajnica
Sanja Burtina

 

 

******************************************************

 

Administrator web stranice

Sanja Burtina